Przedszkole Nr 178 Kwiaty Polskie


Co to jest glottodydaktyka ?

Glottodydaktyka

Już od 2000 r. pracujemy metodą Glottodydaktyki. Zadaniem nauczyciela w tej metodzie jest znalezienie właściwej drogi po wiedzę dla każdego dziecka. Jak mówi profesor Bronisław Rocławski, ojciec tej metody: "Każde dziecko powinno kroczyć od kamienia do kamienia własną ścieżką. Dziecko powinno odczuwać ciepłą rękę nauczyciela, powinno czuć się bezpiecznie, a jednocześnie być szczęśliwe z pokonywania trudności, z odkrywania tajemnic świata, z nabywania nowych umiejętności, które wzbogacają sposób życia."

Glottodydaktyka nakazuje traktować każde dziecko indywidualnie. Pracując tą metodą musimy bardzo dokładnie poznać dziecko- podmiot swoich oddziaływań, a co za tym idzie stosować zróżnicowany stopień trudności zadań dostosowanych do możliwości indywidualnych wychowanka. Glottodydaktyka pozwala dziecku badać i poznawać otaczający je świat, cieszyć się z odkryć, jakich samo dokonuje. Pozwala dziecku rozwijać się poznawczo.

W metodzie tej bardzo ważna jest akceptacja dziecka takim jakie jest. Pozwala to inaczej spojrzeć na wychowanie i nauczanie dziecka, jego rozwój emocjonalny i społeczny. Przy tym bardzo ważne jest, aby odpowiednio wydłużyć czas przygotowania dziecka do nauki czytania i pisania. Dzięki temu można skrócić do minimum czas opanowywania płynnego pisania i sprawnego czytania ze zrozumieniem.

W glottodydaktyce występują litery PODSTAWOWE czarne (które zawsze odpowiadają tej samej głosce, czyli zapisane są tak jak je słychać np. las) oraz NIEPODSTAWOWE czerwone. Kolor czerwony informuje o:
- trudności ortofonicznej np. w wyrazie kwiat piszemy "w", ale słyszymy "f". Litera "w" będzie czerwona,
-trudności ortograficznej.
Dziecko w czasie zajęć obcuje z całym alfabetem. Dzieci pracując z literami podstawowymi i niepodstawowymi, są uwrażliwione na trudności jakie niesie ze sobą pisownia.

W metodzie tej ćwiczymy nie tylko syntezę i analizę sylabową, ale także:
morfemową na przykład: dom - ek
logotomową na przykład: pom - id - or
logotomowo -fonemową na przykład: lalk - a
fonemowo -logotomową na przykład: k - otek
fonemową na przykład: k - o - ci - ą - t - k - o, z - i - m - a itd.

Syntezę i analizę doskonalimy za pomocą rozsypanek obrazkowo -literowych (obrazek, na dole podpis dzielony w zależności od możliwości dziecka), które dziecko samodzielnie składa w całość. Poprzez codzienne obcowanie z literami (klocki LOGO - cztery warianty litery - wielka i mała pisana, wielka i mała drukowana) dzieci poznają ich wygląd. Odbywa się to poprzez codzienny kontakt z literami w czasie zabawy.
Technika "ślizgania się" w czytaniu z głoski na głoskę (w sylabach lub w krótkich wyrazach zawierających głoski dające się trwale wydłużać), ma na celu osiągnięcie płynnego czytania ze zrozumieniem.


Strona główna | O nas | Organizacja | Rekrutacja | Programy | Projekty | Glottodydaktyka | Zajęcia dodatkowe | Aktualności | Galeria zdjęć | Dokumenty | Kuchcikowo | Polecamy | Kontakt | RODO | Rada Osiedla Żegrze | Pomoc P-P | Mapa witryny


Podmenu:


Powrót do treści | Wróć do menu głównego