Przedszkole Nr 178 Kwiaty Polskie


Dokumenty

Rekrutacja


UWAGA !!!
Wnioski
, które zostały złożone w formie elektronicznej (wysłany skan na adres e-mailowy) należy złożyć oryginały, razem z niezbędnymi załącznikami w nieprzekaracznym termienie do 27 marca 2020 r. do godziny 17:00 w zamkniętej kopercie.
Koperty należy zostawić w skrzynce na listy (przy furtce - główne wejście).
Pozostawione wnioski zostaną odebrane ze skrzynki 27 marca br. w godzinach od 10-12 i od godziny 15-17.Dokumenty na rok szkolny 2020/2021.


Dokumenty rekrutacyjne oraz informatory można pobrać ze strony Wydziału Oświaty

  • Wniosek zgłoszenia dziecka do przedszkola 2020/2021 - elektroniczny generator wniosków w systemowej obsłudze rekrutacji oświatowej NABÓR 2020 - POLECAMY (zalety: system pozwala na bezbłędne wypełnienie wniosku; nadany PIN, umożliwi sprawdzenie przez system internetowy, czy dziecko zakwalifikowało się do wybranej placówki).


Uwaga: Przy wypełnianiu wniosku ręcznie, należy zwrócić szczególną uwagę, aby żadne pole nie zostało pominięte, ponieważ wniosek niekompletny zostanie przez Komisję Rekrutacyjną odrzucony. Do wniosku należy również dołączyć ankietę z kryteriami oraz wymagane dokumenty, potwierdzające zaznaczone kryteria (oświadczenia, zaświadczenia i ksera dokumentów). Należy pamiętać, że wniosek musi być podpisany przez obojga rodziców.
Postępowanie rekrutacyjne dotyczy dzieci z roczników 2014-2017 zamieszkujące na obszarze gminy.

Dokumenty wypełnione przez Nabór 2020, należy wydrukować wraz z kompletem oświadczeń i dostarczyć do przedszkola. Dokumenty należy zostawić w zamkniętej kopercie w skrzynce na listy przy wejściu do przedszkola, można również wysłać pocztą polską lub zeskanować i przesłać na adres przedszkola: p178@op.pl

  • ... - plik PDF
  • ... - plik PDF


__________________________________________________________________________


Upoważnienie.

Upoważnienie należy składać w sekretariacie Przedszkola, bądź u Pań dyżurujących w szatni.
Osoby upoważnione do dobioru dziecka, powinny mieć przy sobie dowód osobisty.

Strona główna | O nas | Organizacja | Rekrutacja | Programy | Projekty | Glottodydaktyka | Zajęcia dodatkowe | Aktualności | Grupy | Galeria zdjęć | Dokumenty | Jadłospis | Kuchcikowo | Kącik rzeczy znalezionych | Kontakt | Rada Osiedla Żegrze | RODO | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego