Przedszkole Nr 178 Kwiaty Polskie


Dokumenty

Rekrutacja


UWAGA !!!
Wnioski
, które zostały złożone w formie elektronicznej (wysłany skan na adres e-mailowy) należy złożyć oryginały, razem z niezbędnymi załącznikami natychmiast po otwarciu przedszkoli.Dokumenty na rok szkolny 2020/2021.


Dokumenty rekrutacyjne oraz informatory można pobrać ze strony Wydziału Oświaty


Uwaga: Przy wypełnianiu wniosku ręcznie, należy zwrócić szczególną uwagę, aby żadne pole nie zostało pominięte, ponieważ wniosek niekompletny zostanie przez Komisję Rekrutacyjną odrzucony. Do wniosku należy również dołączyć ankietę z kryteriami oraz wymagane dokumenty, potwierdzające zaznaczone kryteria (oświadczenia, zaświadczenia i ksera dokumentów). Należy pamiętać, że wniosek musi być podpisany przez obojga rodziców.
Postępowanie rekrutacyjne dotyczy dzieci z roczników 2014-2017 zamieszkujące na obszarze gminy.


  • ... - plik PDF
  • ... - plik PDF


__________________________________________________________________________


Upoważnienie.

Upoważnienie należy składać w sekretariacie Przedszkola, bądź u Pań dyżurujących w szatni.
Osoby upoważnione do dobioru dziecka, powinny mieć przy sobie dowód osobisty.

Strona główna | O nas | Organizacja | Rekrutacja | Programy | Projekty | Glottodydaktyka | Zajęcia dodatkowe | Aktualności | Grupy | Galeria zdjęć | Dokumenty | Kuchcikowo | Kontakt | Rada Osiedla Żegrze | RODO | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego