Przedszkole Nr 178 Kwiaty Polskie


Dokumenty

Rekrutacja

Dokumenty na rok szkolny 2019/2020.


Dokumenty rekrutacyjne oraz informatory można pobrać ze strony Wydziału Oświaty

  • Wniosek zgłoszenia dziecka do przedszkola 2019/2020 - elektroniczny generator wniosków w systemowej obsłudze rekrutacji oświatowej NABÓR 2019 - POLECAMY (zalety: system pozwala na bezbłędne wypełnienie wniosku; nadany PIN, umożliwi sprawdzenie przez system internetowy, czy dziecko zakwalifikowało się do wybranej placówki).


Uwaga: Przy wypełnianiu wniosku ręcznie, należy zwrócić szczególną uwagę, aby żadne pole nie zostało pominięte, ponieważ wniosek niekompletny zostanie przez Komisję Rekrutacyjną odrzucony. Do wniosku należy również dołączyć ankietę z kryteriami oraz wymagane dokumenty, potwierdzające zaznaczone kryteria (oświadczenia). Należy pamiętać, że wniosek musi być podpisany przez obojga rodziców.
Postępowanie rekrutacyjne dotyczy dzieci z roczników 2013-2016 zamieszkujące na obszarze gminy.

  • ... - plik PDF
  • ... - plik PDF


__________________________________________________________________________


Upoważnienie.

Upoważnienie należy składać w sekretariacie Przedszkola, bądź u Pań dyżurujących w szatni.
Osoby upoważnione do dobioru dziecka, powinny mieć przy sobie dowód osobisty.

Strona główna | O nas | Organizacja | Rekrutacja | Programy | Projekty | Glottodydaktyka | Zajęcia dodatkowe | Aktualności | Grupy | Galeria zdjęć | Dokumenty | Jadłospis | Kuchcikowo | Kontakt | Rada Osiedla Żegrze | RODO | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego