Przedszkole Nr 178 Kwiaty Polskie


Kalendarz

Aktualności


DATA
wydarzenia

GODZINA
wydarzenia

OPIS

SZCZEGÓŁY

Rok szkolny 2018/2019

Kwiecień 2019 r.

24.04.2019

11:50

Spotkanie
z
Klubem Małego Muzyka

Dzisiaj w przedszkolu odbędzie się koncert edukacyjny pt.:
"Dyskotekowe skrzypce".

Finansowane w całości przez Radę Rodziców.
Koszt całkowity: 265,00 zł
Koszt na 1 dziecko: 2,14 zł

11.04.2019

 


Ogłoszenie wyników rekrutacji

Wywieszenie listy dzieci przyjętych
i nieprzyjętych do przedszkola.

05.04.2019

11:30

Spotkanie
z
Klubem Małego Muzyka

Dzisiaj w przedszkolu odbędzie się koncert edukacyjny pt.:
"Na tropie Indiańskich Dźwięków".

Finansowane w całości przez Radę Rodziców.
Koszt całkowity: 265,00 zł
Koszt na 1 dziecko: 2,14 zł

05.04.2019

 

ZDJĘCIA

W Przedszkolu odbędzie się sesja zdjęciowa dla wszystkich obecnych w tym dniu dzieci z grupy: Maki, Słoneczniki i Chabry

Tematyka: Wielkanoc.

04.04.2019

 

ZDJĘCIA

W Przedszkolu odbędzie się sesja zdjęciowa dla wszystkich obecnych w tym dniu dzieci z grupy: Malwy i Stokrotki

Tematyka: Wielkanoc.

04.04.2019
do
09.04.2019

 

Potwierdzenie woli zapisu dziecka zakwalifikowanego
do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych.
Dotyczy wszystkich dzieci zakwalifikowanych.

Brak pisemnego potwierdzenia
w wyznaczonym terminie, jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.

04.04.2019

12:00

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych
do przedszkola na rok szkolny 2019/2020.

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH DZIECI DO POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NIE JEST JEDNOZNACZNA Z PRZYJĘCIEM DZIECKA DO PRZEDSZKOLA, należy do 9 kwietnia złożyć Pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola.

03.04.2019

 

Sportowy Zajączek

Dzieci z grupy "Malwy" jadą do Areny na zawody sportowe.

03.04.2019
do
10.04.2019

 

Odpłatność
za przedszkole
MARZEC

Rozliczenia za MARZEC dostępne
są w Panelu Rodzica.
Płatność należy uregulować najpóźniej do 10.04.2019 r.
Datą wpłaty, jest data zaksięgowania wpłaty na koncie przedszkola.
Przypominamy o nowych - indywidualnych numerach kont dla każdego dziecka oraz o nowym Panelu Rodzica (nowe loginy i hasła)

Marzec 2019 r.

28.03.2019

08:30

Kuchcikowo

Dzieci w ramach kuchcikowa zrobią kanapeczki.

27.03.2019

 

Wyjazd do
Szkoły Muzycznej

Dzieci z grupy "Malwy" jada do Szkoły Muzycznej I st. nr 2 (ul. Bydgoska) na występ uczniów pt. „Poznajemy instrumenty”.
Prosimy o odpowiedni ubiór dzieci – może być na przebranie.

21.03.2019

 

Marzanna

Dzisiaj żegnamy Zimę i witamy Wiosnę, kolorowym korowodem przejdziemy przez osiedle, głośno śpiewając.

14.03.2019

10:00

Spotkanie informacyjne
dla rodziców ubiegających się
o przyjęcie dzieci
do przedszkola


Zapraszamy na SPOTKANIE INFORMACYJNE dla Rodziców
na temat kierunków pracy przedszkola

14.03.2019

09:00-10:00

Dni Otwarte

Zapraszamy Rodziców z Dziećmi na Dni Otwarte w Przedszkolu - zajęcia.

12.03.2019

 

Warsztaty
Pierwszej Pomocy
dla dzieci

Warsztaty udzielania pierwszej pomocy z misiem Medaidkiem
dla wszystkich dzieci organizowane przez Medaid

Prosimy, aby każde dziecko przyniosło swojego misia.

11.03.2019

12:00

Spotkanie
z
Klubem Małego Muzyka

Dzisiaj w przedszkolu odbędzie się koncert edukacyjny pt.:
"Magiczny świat lalek".

Finansowane w całości przez Radę Rodziców.
Koszt całkowity: 265,00 zł
Koszt na 1 dziecko: 2,14 zł

08.03.2019

11:00-13:00

Teatr Muzyczny
w Poznaniu


Wszystkie dzieci jadą autokarami do Teatru Muzycznego w Poznaniu na spektakl: "Madagaskar - musicalowa przygoda".Wyjazd z przedszkola godz. 10:15, przewidywany powrót godz. 13:30, obiad godz. 14:00.

Finansowane w całości przez Radę Rodziców.
Koszt na jedno dziecko: 40 zł

07.03.2019

09:00-10:00

Dni Otwarte

Zapraszamy Rodziców z Dziećmi na Dni Otwarte w Przedszkolu - zajęcia.

06.03.2019

13:00-16:00

Sprzedaż zdjęć

Zamówione zdjęcia oraz zdjęcia Grupowe i Portretowe będzie sprzedawał w przedszkolu pracownik firmy FotoRaw.

05.03.2019

13:00-16:00

Sprzedaż zdjęć

Zamówione zdjęcia oraz zdjęcia Grupowe i Portretowe będzie sprzedawał w przedszkolu pracownik firmy FotoRaw.

05.03.2019
do
11.03.2019

 

Odpłatność
za przedszkole
LUTY

Rozliczenia za LUTY dostępne
są w Panelu Rodzica.
Płatność należy uregulować
do
11.03.2019 r.
Datą wpłaty, jest data zaksięgowania wpłaty na koncie przedszkola.

04.03.2019

13:00-16:00

Sprzedaż zdjęć

Zamówione zdjęcia oraz zdjęcia Grupowe i Portretowe będzie sprzedawał w przedszkolu pracownik firmy FotoRaw.

04.03.2019
do
15.03.2019

 

Złożenie wniosku o przyjęcie
do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Polecamy NABÓR elektroniczny
w celu poprawnego wypełnienia wniosku.
Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i wraz
z załącznikami dostarczyć tylko
w placówce wskazanej jako pierwsza preferencja placówki.

WOLNE MIEJSCA NA ROK SZKOLNY 2019/2020 -
35

Luty 2019 r.

28.02.2019

 

Kuchcikowo

Dzieci w ramach kuchcikowa zrobią pizzę.

26.02.2019

10:00-11:00

Turniej Sportowy w SP 64

Dzieci z grupy MALWY
idą na zawody sportowe
do Szkoły Podstawowej nr 64
na os. Orła Białego.

25.02.2019
do
03.03.2019

 


Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną

Prosimy rodziców, dzieci uczęszczających do przedszkola
o złożenie deklaracji potwierdzenia woli kontynuowania edukacji przedszkolnej na nowy Rok Szkolny 2019/2020.

Deklarację można pobrać i złożyć
u pań w grupach
od 25 lutego 2019 r.
Ostateczny termin złożenia deklaracji to 3 marca 2018 r.

Brak złożenia deklaracji w wyznaczonym terminie jest jednoznaczny ze skreśleniem dziecka z listy uczniów w nowym Roku Szkolnym 2019/2020.

25.02.2019

10:30

Dzień
Babci i Dziadka

Dzieci z grupy MAKI zapraszają Babcie i Dziadków na uroczystość.

22.02.2019

 

Dzień
Babci i Dziadka

Dzieci z grupy STOKROTKI zapraszają Babcie i Dziadków na uroczystość.

22.02.2019

10:30

Dzień
Babci i Dziadka

Dzieci z grupy SŁONECZNIKI zapraszają Babcie i Dziadków na uroczystość.

21.02.2019

11:00

Dzień
Babci i Dziadka

Dzieci z grupy MALWY zapraszają Babcie i Dziadków na uroczystość.

19.02.2019

10:30

Dzień
Babci i Dziadka

Dzieci z grupy CHABRY zapraszają Babcie i Dziadków na uroczystość.

15.02.2019

10:00-12:00

BAL Karnawałowy
dla Dzieci


Wiele atrakcji, wspaniała zabawa, taniec i śpiew, tego wszystkiego na pewno nie zabraknie podczas Balu Karnawałowego dla dzieci.

Prosimy dzieci przebrać
w stroje karnawałowe-bajkowe.

15.02.2019

Po śniadaniu

ZDJĘCIAPrzed Balikiem będą zrobione wszystkim obecnym dzieciom zdjęcia grupowe i indywidualne, a podczas balu zdjęcia reportażowe.
Zdjęcia będzie można obejrzeć
i zamówić w kolejnym tygodniu.
Termin sprzedaży zdjęć, będzie podany na tablicy ogłoszeń.

08.02.2019

11:50

Spotkanie
z
Klubem Małego Muzyka

Dzisiaj w przedszkolu odbędzie się koncert edukacyjny pt.:
"Kwiaty we włosach".

Finansowane w całości przez Radę Rodziców.
Koszt całkowity: 265,00 zł
Koszt na 1 dziecko: 2,19 zł

04.02.2019
do
10.02.2019

 

Odpłatność
za przedszkole
STYCZEŃ

Rozliczenia za styczeń dostępne
są w Panelu Rodzica.
Płatność należy uregulować
do
10.02.2019 r.
Datą wpłaty, jest data zaksięgowania wpłaty na koncie przedszkola.

Od stycznia nastąpiła zmiana naliczeń za przedszkole i należności reguluje się za zakończony miesiąc, tylko za dni obecne w przedszkolu. Odpisy za nieobecności dziecka
w grudniu zostały naliczone i oddane rodzicom na konta 31.12.2018 r..
Rodzice, którzy nie otrzymali odpisów, będa mieli umniejszone opłaty za styczeń.

WAŻNE

Tytułem wpłaty należy wpisać:
Imię i nazwisko dziecka / Grupa / Miesiąc i rok

01.02.2019

 


ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE

UWAGA ZMIANA KONT

Od stycznia 2019 r. nastąpiła zmiana numerów kont.

Każdemu dziecku zostały nadane indywidualne numery kont na pobyt i na żywienie.
Prosimy o wpłatę na konta jakie państwo znajdą po zalogowaniu się do nowego Panelu Rodzica.

Styczeń 2019 r.

31.01.2019

 

Kuchcikowo

Dzieci w ramach kuchcikowa zrobią sałatkę warzywną

15.01.2019

 

Nowy
PANEL RODZICA

W związku z utworzeniem nowej bazy do naliczania odpłatności
dla wszystkich przedszkoli w Poznaniu, dane dzieci zostały przeniesione do nowego Panelu Rodzica w iPrzedszkole.

Dotychczasowe hasła będą aktywne do końca stycznia 2019 r..

Nowe loginy i hasła dostępu
do Panelu Rodzica są do odebrania
w sekretariacie przedszkola.

Panel już jest uruchomiony, rachunki będą dostępne na nowym
Panelu od 4 lutego 2019 r. (płatność za styczeń do 10 lutego),
nieobecności będzie można nanosić w kalendarzu od 18 stycznia 2019 r..

Pytania można kierować osobiście, telefonicznie: 618795-135
lub na e-mail: p178@op.pl

14.01.2019
do
27.01.2019

 

FERIE ZIMOWE
2018/2019

Ferie zimowe w roku szkolnym 2018/2019 będą trwały
od 14.01.2019 do 27.01.2019

02.01.2019
do
08.01.2019

 

Lista obecności
FERIE ZIMOWE

Prosimy o wpisanie dzieci na listę obecność na czas Ferii
14.01-27.01.2019 r..
Lista jest dostępna u Pań w szatni do 08.01.2019 r..
Zgłoszenia można także dokonać telefonicznie tel.61 8795-135 ,
e-mailowo p178@op.pl lub przez Panel Rodzica.

01.01.2019

 

Zmiana zasad
i terminów naliczania odpłatności
za pobyt
i wyżywienie dzieci
w przedszkolach od 01.01.2019 r.

Zgodnie z uchwałą Nr LXIX/1275/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 3 lipca 2018 roku
w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, opłaty naliczane będą za zakończony miesiąc wg zdeklarowanych przez rodziców godzin (1 zł – za każdą godzinę).

Odpisy za Przedszkole za grudzień zostały oddane rodzicom na konta w miarę posiadanych środków finansowych, pozostali rodzice będą mieli oddane odpisy
do końca lutego 2019 r.

Pierwsza opłata za Przedszkole będzie naliczona za styczeń
w lutym, należność należy uregulować do 10 lutego 2019 r..

W związku z wprowadzonymi zmianami, Wydział Oświaty zmienia oprogramowanie
do naliczania odpłatności i nie będzie możliwości zgłaszania nieobecności przez Panel Rodzica na iPrzedszkole do momentu ukończenia prac związanych
z uruchomieniem nowego Panelu Rodzica, o czym poinformujemy
w najbliższym czasie.
Nieobecności można zgłaszać osobiście, telefonicznie: 618795-135 i e-mailowo: p178@op.pl

Grudzień 2018 r.

31.12.2018

 

Życzenia Noworoczne

Niech Nowy Rok 2019
będzie czasem pokoju, radości
oraz realizacji
najskrytszych marzeń!
Szczęśliwego Nowego Roku, samych cudownych dni oraz niezapomnianych chwil
życzy Małgorzata Matusz
Dyrektor Przedszkola nr 178
wraz z całym personelem

21.12.2018

11:30

ODWOŁANE

Spotkanie
z
Klubem Małego Muzyka

Dzisiaj w przedszkolu odbędzie się koncert edukacyjny pt.:
"Opowieść Wigilijna".

Finansowane w całości przez Radę Rodziców.
Koszt całkowity: 265,00 zł
Koszt na 1 dziecko: 2,15 zł

17.12.2018
do
21.12.2018

 

Nieobecność nauczycieli

W związku z nieobecnością nauczycieli z powodu zwolnień lekarskich do 21.12.2018 r. przedszkole nie ma możliwości zapewnić dzieciom opieki na miejscu. Istnieje możliwość uzyskania opieki w przedszkolach, które zaoferowały pomoc w miarę możliwości.
Informacja o tych placówkach
w szatni u pań dyżurujących lub telefonicznie pod nr. 618795-135

14.12.2018

 

Odpłatność za przedszkole
GRUDZIEŃ

UWAGA w związku z zakończeniem roku budżetowego prosimy o terminowe wpłaty
za przedszkole.
W razie problemów z opłaceniem rachunków w terminie, proszę
o PILNY kontakt z sekretariatem.

14.12.2018
Uwaga data Wigilii uległa zmianie

12:00

Wigilia

Jasełka i Uroczysta Wigilia dla Dzieci w Przedszkolu.

10.12.2018
11.12.2018

 

Kuchcikowo

Dzieci w ramach kuchcikowa zrobią pierniki

06.12.2018

 

Mikołaj

Dzieci w przedszkolu odwiedzi długo oczekiwany gość - Mikołaj.

06.12.2018
do
17.12.2018

 

Odpłatność
za przedszkole
GRUDZIEŃ

Rozliczenia za grudzień dostępne
są w Panelu Rodzica.
Płatność należy uregulować
do
17.12.2018 r.
Datą wpłaty, jest data zaksięgowania wpłaty na koncie przedszkola.

Rodzice, którzy nie mają dostępu
do Panelu Rodzica, mogą otrzymać zestawienie opłat w sekretariacie.
Zestawienie opłat wystawiamy tylko na prośbę rodzica, które można zamówić osobiście, e-mailowo lub telefonicznie.

WAŻNE

Tytułem wpłaty należy wpisać:
Imię i nazwisko dziecka / Grupa / Miesiąc i rok

04.12.2018

15:15

Spotkanie
z Choinką
"Stokrotki"

Drodzy Rodzice dzieci z grupy "Stokrotki" 4 grudnia (wtorek) o godz. 15:15 zapraszamy na wspólne SPOTKANIE Z CHOINKĄ. Prosimy o przyniesienie pierniczków, które udekorujemy
i ozdobimy nimi choinkę w naszej sali.

04.12.2018
do
14.12.2018

 

Deklaracja obecności
w dniach:

-24.12.2018
- 27.12.2018
- 28.12.2018
- 31.12.2018

Prosimy o wpisanie dzieci na listę obecności w okresie od 24.12.2018 do 31.12.2018.

Lista dostępna jest u pań w szatni do 14.12.2018 r.

03.12.2018

 

Spotkanie
ze Strażą Miejską
"Stokrotki"

Strażnicy Miejscy przybliżą dzieciom z grupy "Stokrotki" zasady bezpiecznego zachowania.

Listopad 2018 r.

30.11.2018

 

CAVALIADA
"Malwy"

Dzieci z grupy "Malwy" jadą na MTP na CAVALIADĘ, Festiwal Sztuki i Przedmiotów Artystycznych oraz Narodową Wystawę Rolniczą (wszystkie imprezy odbywają się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich). Prosimy o przyniesienie przez dziecko plecaka. W tym dniu obiad (II danie) ok.godz. 14:00.

29.11.2018

 

Kuchcikowo

Dzieci w ramach kuchcikowa zrobią owocowe koreczki

23.11.2018

 

Wycieczka
do Muzeum
"Malwy"

W ramach projektu „Poznań” dzieci z grupy "Malwy" jadą do Muzeum „Blubry – Poznańskie legendy w 6D”.
Koszt 13 zł. od dziecka.

23.11.2018

9:00

Świąteczna
sesja zdjęciowa
dla dzieci

W przedszkolu odbędzie się Świąteczna sesja zdjęciowa
dla wszystkich obecnych w tym dniu dzieci z grupy:
"Stokrotki”, „Słoneczniki” i "Chabry".
Temat: Boże Narodzenie.

Zdjęcia będzie robiła pani Kasia Kajda.

Prosimy o odpowiednie ubranie dzieci.

22.11.2018

9:00

Świąteczna
sesja zdjęciowa
dla dzieci


W przedszkolu odbędzie się Świąteczna sesja zdjęciowa
dla wszystkich obecnych w tym dniu dzieci z grupy:
„Maki” i „Malwy”.
Temat: Boże Narodzenie.

Zdjęcia będzie robiła pani Kasia Kajda.

Prosimy o odpowiednie ubranie dzieci.

21.11.2018

 

"Stokrotki"
Spotkanie
z Kotkiem Szprotkiem

Spotkanie z Kotkiem Szprotkiem. Zebrane rzeczy dla zwierząt zostaną przekazane do Poznańskiego Schroniska. Dziękujemy za zaangażowanie, zebrało się tego bardzo dużo, była i karma i koce, zabawki, smycze, obroże i zabawki.

21.11.2018

17:00-18:00

Zebranie
z Rodzicami dzieci z grupy "Malwy"

Zapraszamy Rodziców dzieci z grupy "MALWY" na zebranie.
Temat: sposoby rozwiązywania konfliktów.
Proszę o przybycie.

19.11.2018

11:50

Spotkanie
z
Klubem Małego Muzyka

Dzisiaj w przedszkolu odbędzie się koncert edukacyjny pt.:
"Z młodej piersi się wyrwało".

Finansowane w całości przez Radę Rodziców.
Koszt całkowity: 265,00 zł
Koszt na 1 dziecko: 2,15 zł

13.11.2018

10:30

Uroczyste Pasowanie na Przedszkolaka dzieci z grupy "Słoneczniki".

13.11.2018

09:30

Uroczyste Pasowanie na Przedszkolaka dzieci z grupy "Maki".

13.11.2018

09:00

Uroczyste Pasowanie na Przedszkolaka dzieci z grupy "Stokrotki".

12.11.2018

 

Święto Narodowe
z
okazji Setnej Rocznicy
Odzyskania Niepodległości
Rzeczypospolitej Polskiej

Przedszkole nieczynne

11.11.2018

 

Święto Niepodległości

10.11.2018

09:15-15:15

Instytut Małego Dziecka
im. Astrid Lindgren
Warsztaty
dla rodziców
"Od złości
do radości"

Instytut Małego Dziecka w Poznaniu zaprasza rodziców dzieci do lat 5 na bezpłatne warsztaty
"Od złości do radości". Jak wspierać rozwój emocji u małych dzieci.
Szczegóły w linku - IMD

07.11.2018
do
15.11.2018

 

Odpłatność
za przedszkole
LISTOPAD

Rozliczenia za listopad dostępne
są w Panelu Rodzica.
Płatność należy uregulować
do
15.11.2018 r..
Datą wpłaty, jest data zaksięgowania wpłaty na koncie przedszkola.

Rodzice, którzy nie mają dostępu
do Panelu Rodzica, mogą otrzymać zestawienie opłat w sekretariacie.
Zestawienie opłat wystawiamy tylko na prośbę rodzica, które można zamówić osobiście, e-mailowo lub telefonicznie.

WAŻNE

Tytułem wpłaty należy wpisać:
Imię i nazwisko dziecka / Grupa / Miesiąc i rok

01.11.2018

 

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Przedszkole nieczynne

Październik 2018 r.

24.10.2018

 

Kuchcikowo

Dzieci z grupy SŁONECZNIKI w ramach kuchcikowa zrobią ciasto marchewkowe

23.10.2018

 

Kuchcikowo

Dzieci z grupy STOKROTKI, MAKI, CHABRY i MALWY w ramach kuchcikowa zrobią ciasto marchewkowe

23.10.2018

 

Święto Dyni

Dziś obchodzimy ŚWIĘTO DYNI.
Dzieci mogą być ubrane na pomarańczowo lub mieć jakiś pomarańczowy akcent :).
Prosimy o przyniesienie DYŃ
do przedszkola.

22.10.2018

11:50

Spotkanie
z
Klubem Małego Muzyka


Dzisiaj w przedszkolu odbędzie się koncert edukacyjny pt.:
"Poloneza czas zacząć".

Finansowane w całości przez Radę Rodziców.
Koszt całkowity: 265,00 zł
Koszt na 1 dziecko: 2,17 zł

15.10.2018

13:30-15:30

Indywidualne Konsultacje z psychologiem

Lista zamknięta

Zapraszamy chętnych rodziców na indywidualne konsultacje z psychologiem przedszkolnym
mgr Paulina Augustyniak.
Chętnych rodziców prosimy o wpisanie się w sekretariacie na listę.

Zgłoszeń można dokonywać osobiście codziennie
od godz. od 8-16,
telefonicznie 61/8795-135,
e-mailowo: p178@op.pl lub
przez Panel Rodzica.
Proszę o podanie godziny, jaka by Państwu odpowiadała.

10.10.2018
do
25.10.2018

 

Deklaracja obecności dzieci
w przedszkolu
w dniu
02.11.2018 r

Proszę o wpisanie dzieci na listę obecności w dniu 2 listopada 2018 r
(piątek).

Lista dostępna jest w szatni, zgłoszenia można również dokonać telefonicznie: 61/8795-135, przez pocztę elektroniczną: p178@op.pl , lub przez Panel Rodzica.

Zgłoszenia proszę podać do 25.10.2018

04.10.2018

 

Odpłatność
za przedszkole
PAŹDZIERNIK

Rozliczenia za październik dostępne
są w Panelu Rodzica.
Płatność należy uregulować
do
15.10.2018 r., po tym terminie, naliczane będą odsetki ustawowe.
Datą wpłaty, jest data zaksięgowania wpłaty na koncie przedszkola.

Rodzice, którzy nie mają dostępu
do Panelu Rodzica, mogą otrzymać zestawienie opłat w sekretariacie.
Zestawienie opłat wystawiamy tylko na prośbę rodzica, które można zamówić osobiście, e-mailowo lub telefonicznie.

WAŻNE

Tytułem wpłaty należy wpisać:
Imię i nazwisko dziecka / Grupa / Miesiąc i rok

Wrzesień 2018 r.

24.09.2018

12:20

Spotkanie
z
Klubem Małego Muzyka


Dzisiaj w przedszkolu odbędzie się koncert edukacyjny pt.: "Vailando Latino".
Finansowane w całości przez Radę Rodziców.
Koszt: 265,00 zł - 2,15 zł/na 1 dziecko

21.09.2018

 

Sprzątanie Świata


Dzisiaj sprzątamy teren wokół przedszkola, dzięki czemu przyczyniamy się do polepszenia wizerunku osiedla.

20.09.2018

12:10

Niespodzianka
z okazji Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka

W przedszkolu wystąpi Jakub Walkowiak - Iluzjonista.

Finansowane w całości przez Rady Rodziców.

17.09.2018

16:30

Zebranie
Rady Rodziców

Zapraszamy na zebranie Rady Rodziców po jednym przedstawicielu z każdej grupy.

12.09.2018

 

Odpłatność
za przedszkole
WRZESIEŃ

Rozliczenia za wrzesień dostępne
są w Panelu Rodzica.
Płatność należy uregulować
do
17.09.2018 r., po tym terminie, naliczane będą odsetki ustawowe.
Datą wpłaty, jest data zaksięgowania wpłaty na koncie przedszkola.

Rodzice, którzy nie mają dostępu
do Panelu Rodzica, mogą otrzymać zestawienie opłat w sekretariacie.
Zestawienie opłat wystawiamy tylko na prośbę rodzica. Zestawienie można zamówić osobiście, e-mailowo lub telefonicznie.

WAŻNE

Tytułem wpłaty należy wpisać:
Imię i nazwisko dziecka / Grupa / Miesiąc i rok

10.09.2018

Uwaga zmiana godziny
z 16:30
na 17:00

Zebranie
organizacyjne
dla wszystkich Rodziców

Zapraszamy wszystkich rodziców
na zebranie organizacyjne nowego roku szkolnego 2018/2019
na godz. 17:00.

Omówione zostaną m.in.:
- funkcjonowanie przedszkola
- opłaty za przedszkole
- panel Rodzica
- wybór Rady Rodziców
- podpisanie dokumentów
- wybór trójek Rady Rodziców

Zebrania w grupach.

10.09.2018

 

Panel Rodzica

Loginy i hasła

Loginy i hasła dostępu do Panelu Rodzica na iPrzedszkole można odebrać u nauczycielek w grupach - dla rodziców nowych dzieci.

Loginy i hasła dla rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, pozostają bez zmian.

W razie pytań, prosimy o kontakt osobisty: sekretariat, telefoniczny:
61-8795-135, e-mailowy: p178@op.pl

05.09.2018
do
07.09.2018

 

Podpisanie deklaracji korzystania
z edukacji przedszkolnej

Prosimy wszystkich rodziców
o wypełnienie i złożenie:
Deklaracji korzystania z edukacji przedszkolnej w roku szkolnym 2018/2019

Dokumenty są dostępne
u Pań w grupie oraz na stronie przedszkola, w zakładce: Dokumenty

03.09.2018

 

Upoważnienia
do odbioru dziecka

UWAGA proszę wszystkich rodziców o dostarczenie UPOWAŻNIEŃ do odbioru dziecka z przedszkola.
Druki są dostępne u Pań w szatni.
Na upoważnieniu proszę wpisać wszystkie osoby (pełnoletnie),
które będą odbierały dzieci z przedszkola (imię, nazwisko, seria i numer dowodu osobistego).
WAŻNE:
proszę wpisać oboje rodziców, ponieważ wydajemy dzieci tylko osobom wpisanym na upoważnieniu za okazaniem dowodu osobistego !


Upoważnienia powinny być dostarczone do 01.09.2018 r.
w godzinach rannych u Pań dyżurujących w szatni.

01.09.2018

 

Nabór zakończony
2018/2019

Nabór na rok 2018/2019 zakończony.
Wolne miejsca: 1
(grupa 5-6 latków).

Sierpień 2018 r.

31.08.2018

10:00-11:00

Program adaptacyjny

Zapraszamy Rodziców z Dziećmi przyjętymi na nowy rok szkolny 2018/2019 na program adaptacyjny.
Dzieci będą miały zajęcia w swojej grupie (prosimy zabrać na zmianę obuwie dla dzieci).

30.08.2018

10:00-11:00

Program adaptacyjny

Zapraszamy Rodziców z Dziećmi przyjętymi na nowy rok szkolny 2018/2019 na program adaptacyjny.
Dzieci będą miały zajęcia w swojej grupie (prosimy zabrać na zmianę obuwie dla dzieci).

29.08.2018

10:00-11:00

Program adaptacyjny

Zapraszamy Rodziców z Dziećmi przyjętymi na nowy rok szkolny 2018/2019 na program adaptacyjny.
Dzieci będą miały zajęcia w swojej grupie (prosimy zabrać na zmianę obuwie dla dzieci).

Rok szkolny 2017/2018

01.08.2018
do
31.08.2018

 

PRZEDSZKOLE
ZAMKNIĘTE

Przedszkole w SIERPNIU
jest zamknięte,

dyżur pełni Przedszkole nr 21.

Przedszkole nr 21 pełni dyżur - tylko dla dzieci zgłoszonych (podpisane w terminie Porozumienia i zgłoszenia oraz uiszczenie opłaty za żywienie).

01.07.2018
do
30.07.2018

 

DYŻUR WAKACYJNY

Dyżur wakacyjny tylko dla dzieci zgłoszonych (podpisane w terminie Porozumienia i zgłoszenia oraz uiszczenie opłaty za żywienie).

Odpisy za lipiec dla dzieci uczęszczających we wrześniu rozliczone będą we wrześniu.

Odpisy dla dzieci odchodzących
z przedszkola oraz dla dzieci z przedszkola sąsiadującego, rodzice otrzymają na wskazane konto w złożonym wniosku.

Wniosek o zwrot odpisów można pobrać ze strony internetowej przedszkola w zakładce DOKUMENTY lub w szatni przedszkola.

Wnioski należy złożyć w sekretariacie do 16 lipca 2018 r..

28.06.2018

 

Kuchcikowo

W ramach kuchcikowa dzieci zrobią koktajl owocowy.

26.06.2018

12:00

Lista dzieci przyjętych
na dyżur wakacyjny
Lipiec
do
Przedszkola 178

Ogłoszenie aktualnej Listy dzieci przyjętych na dyżur
do Przedszkola nr 178 - lipiec.

Na dyżur mogą uczęszczać
do przedszkola, tylko dzieci zgłoszone, których rodzice uregulowali w terminie należność za żywienie.

25.06.2018

12:30-14:30

Konsultacje
z psychologiem

25 czerwca 2018 r. (poniedziałek)
w godzinach od 12:30 do 14:30
zapraszamy chętnych rodziców
na indywidualne konsultacje
z psychologiem przedszkolnym
mgr Pauliną Augustyniak.
Chętnych rodziców prosimy o wpisanie się w sekretariacie na listę.

Zgłoszeń można dokonywać osobiście w godzinach otwarcia sekretariatu,
telefonicznie 61/8795-135,
e-mailowo: p178@op.pl lub przez Panel Rodzica.

21.06.2018

15:15

Dzień Rodziców

Dzieci z grupy "CHABRY" zapraszają Rodziców na uroczystość.

20.06.2018

15:15

Dzień Rodziców

Dzieci z grupy "MALWY" zapraszają Rodziców na uroczystość.

18.06.2018

15:00

Dzień Rodziców

Dzieci z grupy "MAKI" zapraszają Rodziców na uroczystość.

15.06.2018

15:15

Dzień Rodziców

Dzieci z grupy "STOKROTKI" zapraszają Rodziców na uroczystość.

15.06.2018

15:00

Dzień Rodziców
i
Pożegnanie przedszkola

Dzieci z grupy "SŁONECZNIKI" zapraszają Rodziców
na uroczystość.

13.06.2018
do
22.06.2018
Zmiana daty
Poprzednio było:

08.06.2018
do
22.06.2018

 

Dyżur wakacyjny
Lipiec
Przedszkole 178

Odpłatność

Rodzice, którzy zapisali dzieci na dyżur wakacyjny w lipcu w Przedszkolu nr 178, proszeni są
o uregulowanie
należności za żywienie dziecka za okres wakacyjny
do
22.06.2018 r.
W przypadku braku wpłaty w w/w terminie, dziecko zostanie skreślone z listy dyżuru.
Rachunki dostępne są w panelu rodzica lub wydawane są na prośbę rodzica w sekretariacie przedszkola.

Z powodów technicznych rachunki za lipiec dostępne będa po 13.06.2018.

12.06.2018

11:30-12:45

12 czerwca 2018 na g.11:30 wszystkie dzieci jadą
do Teatru Animacji
na przedstawienie
"Kto wysiedzi to jajo?"Przwidywany wyjazd z przedszkola ok godz.:
- 10:00 - Malwy i Chabry
- 10:40 - Stokrotki i Maki
- 10:40 - Słoneczniki
Przewidywany powrót ok. godz.:
- 13:20 - Stokrotki i Maki
- 14:00 - Malwy i Chabry
- 13:45 - Słoneczniki


Opłacone w całości ze składek
na Radę Rodziców.

11.06.2018

 

ZDJĘCIA

W tym dniu będą robione zdjęcia pamiątkowe (grupowe) dla dzieci
z grupy "Maki" i "Stokrotki".

Prosimy ubrać dzieci kolorowo

08.06.2018
do
15.06.2018

 

Dyżur Wakacyjny
Sierpień
Przedszkole 21

Odpłatność

Porozumienia wakacyjne oraz rachunki za dyżur wakacyjny w sierpniu w Przedszkolu nr 21,
są do odebrania w szatni naszego przedszkola.
Przypominamy o uregulowaniu należności za dyżur w Przedszkolu nr 21 do
15.06.2018 - wpłata tylko za żywienie, opłata za pobyt płatna do 15.08.2018.

Jeśli należność nie zostanie uregulowana w terminie, jest to jednoznaczne z rezygnacją z zapisu dziecka na dyżur.

08.06.2018

16:00-19:00

FESTYN RODZINNY

08 czerwca 2018 r.
w godzinach od 16:00 do 19:00 odbędzie się w przedszkolu
FESTYN RODZINNY

PRZEWIDYWANE ATRAKCJE:

- Kawiarenka
- Grill
- Atrakcje sportowe
- i inne niespodzianki …
J

Prosimy o odbiór dzieci w tym dniu do godz. 14:30.

W przypadku deszczu festyn odbędzie się w budynku przedszkola.

07.06.2018

 

ZDJĘCIA

W tym dniu będą robione zdjęcia pamiątkowe (grupowe) dla dzieci
z grupy "Chabry" i "Malwy".

Prosimy ubrać dzieci kolorowo.

07.06.2018

07:00-08:30

Dodatkowe talony na Festyn
dla rodzeństwa

W holu przedszkola u przedstawiciela Rady Rodziców można zakupić dodatkowe talony dla rodzeństwa na Festyn

06.06.2018

12:00

Dyżur Wakacyjny
Lipiec/Sierpień

Ogłoszenie Listy dzieci przyjętych na dyżur do Przedszkola nr 178 - lipiec oraz do Przedszkola nr 21 - sierpień.

06.06.2018

16:30

Spotkanie
dla
Rodziców

Pierwsze spotkanie dla Rodziców (dzieci przyjętych do przedszkola
po raz pierwszy) dotyczące ogólnych zasad funkcjonowania przedszkola
oraz programu adaptacyjnego.

06.06.2018

15:00


Lista dzieci

Ogłoszenie Listy dzieci przyjętych do przedszkola na rok szkolny 2018/2019 z podziałem na grupy

06.06.2018

 

Wycieczka
SŁONECZNIKI

Dzieci z grupy "Słoneczniki" jadą nad Maltę i na lody z okazji Dnia Dziecka.

06.06.2018

07:00-8:30

Dodatkowe talony na Festyn
dla rodzeństwa

W holu przedszkola u przedstawiciela Rady Rodziców można zakupić dodatkowe talony dla rodzeństwa na Festyn

05.06.2018

 

Wycieczka
MAKI

Dzieci z grupy "Maki" jadą do cukierni Słodkie Czary Mary na warsztaty na których dzieci zrobią lizaki z okazji Dnia Dziecka.

31.05.2018

 

Boże Ciało

Przedszkole nieczynne

25.05.2018

11:30-17:00

Wycieczka
SŁONECZNIKI

Dzieci z grupy "SŁONECZNIKI" jadą na wycieczkę w ramach projektu kosmos do Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji Uniwersytetu im.Adama Mickiewicza

25.05.2018

 

Zakończyła się rekrutacja dzieci
do przedszkola na rok szkolny 2018/2019.

25.05.2018

12:00


Nabór uzupełniający
na wolne miejsca

Ogłosznie Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
do przedszkola.

17.05.2018
do
21.05.2018

 


Nabór uzupełniający
na wolne miejsca

Potwierdzenie przez rodzica kandydata, woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia.
Dotyczy wszystkich dzieci zakwalifikowanych.
Brak podpisania oświadczenia
w wyznaczonym terminie, skreśla dziecko z udziału w dalszej rekrutacji.

17.05.2018

12:00


Nabór uzupełniający
na wolne miejsca

Ogłoszenie Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola na rok szkolny 2018/2019.
LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH DZIECI DO POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NIE JEST JEDNOZNACZNA Z PRZYJĘCIEM DZIECKA DO PRZEDSZKOLA.

17.05.2018

 

Kuchcikowo

W ramach kuchcikowa dzieci zrobią ozdobne kanapki.

16.05.2018
do
30.05.2018

 

ZAPISY NA DYŻURY WAKACYJNE
-lipiec
- sierpień

Przedszkola pełniące dyżur:
• Lipiec – Przedszkole nr 178
• Sierpień – Przedszkole nr 21

- Dokumenty do pobrania u pań
w szatni
- Zgłoszenia przyjmujemy do
30.05.2018
- Lista dzieci przyjętych na dyżur zostanie wywieszona
06.06.2018 r.

15.05.2018

9:00-12:30

Wycieczka
do Ogrodu Botanicznego

Dzieci z grupy MALWY jadą na wycieczkę do Ogrodu Botanicznego w ramach projektu "Rośliny".
Wyjazd finansowany przez Radę Rodziców.

11.05.2018

 

Prośba

Festyn
Kawiarenka

Drodzy Rodzice i Dziadkowie prosimy o zgłaszanie deklaracji
na pieczenie ciast do kawiarenki na Festyn Rodzinny (08.06.2018 r.) Zgłoszenia u nauczycieli
w grupach.

10.05.2018
do
23.05.2018

 

Lista obecności
na dzień
01.06.2018 r.

Prosimy zapisać dzieci na listę obecności na 1 czerwca 2018 r. (piątek po Bożym Ciele).

Dzieci nie zgłoszone na listę, będą miały naliczone odpisy za nieobecność.

Lista jest dostępna do 09.06.2017 r.
w szatni.

09.05.2018

 

Wycieczka
do
Muzeum Ziemi

Dzieci z grupy SŁONECZNIKI jadą na wycieczkę do Muzeum Ziemi w ramach projektu "Kosmos".

09.05.2018

 

Wycieczka
do
Ogrodu Botanicznego

Dzieci z grupy CHABRY jadą
na wycieczkę do Ogrodu Botanicznego.
Wyjazd finansowany przez Radę Rodziców.

03.05.2018

 

Przedszkole nieczynne

01.05.2018

 

Święto pracy

Przedszkole nieczynne

30.04.2018
do
09.05.2018

 


Nabór uzupełniający
na wolne miejsca

Złożenie wniosku o przyjęcie
do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.
Polecamy NABÓR elektroniczny
w celu poprawnego wypełnienia wniosku.
Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i wraz
z załącznikami dostarczyć
do wybranej placówki.

WOLNE MIEJSCA NA ROK 2018/2019 w rekrutacji uzupełniającej: 11

27.04.2018
09:15-09:55


10:15-11:00

Teatr Cieni LATARENKA

W przedszkolu wystąpi Teatr Cieni LATARENKA:

- "Bajka o gęsim jaju" - Stokrotki, Chabry, Maki 3-latki

- "Stoliczku nakryj się" - Słoneczniki, Malwy, Maki 5-latki

Finansowane w całości przez Radę Rodziców.

26.04.2018

 

Kuchcikowo

W ramach kuchcikowa dzieci zrobią sałatkę owocową.

23.04.2018

 

Dzień Ziemi


Zachęcamy do celebrowania tego święta, do tego, żeby wyjść z przedszkola i z domu i pójść do Przyrody, do lasu, na łąkę, do parku, albo chociaż na poszukiwanie przyrody w zasięgu wzroku. Poświęćmy czas na bycie z Przyrodą, na refleksję, jak ona jest dla nas ważna, fascynująca, piękna i ciekawa.
Zobaczymy, że czas spędzony w lesie, czy na łące nie jest czasem zmarnowanym, szczególnie jeśli damy sobie możliwość faktycznego bycia z Przyrodą, a nie tylko w jej otoczeniu. W tym celu warto wyłączyć telefony, tablety, mp4, schować książki czy gazety, a nawet przestać na chwilę rozmawiać. Warto usiąść w ustronnym miejscu, dotknąć trawy, zasłuchać się i zapatrzeć.
Poobserwować mrówki, zbadać fakturę liści, zrobić to, czego zwykle nie robimy nawet podczas niedzielnego spaceru w parku.
Wyjdźćmy z domu i poszukajmy najdrobniejszych nawet przejawów sił Przyrody w najbliższym otoczeniu. Zwróćmy uwagę na drzewa, które co dzień mijamy, sprawdźmy co rośnie na skwerku oprócz trawy, wytropmy Przyrodę w nietypowych miejscach, rośliny wyrastające z murów, w pęknięciach asfaltu.
Poznajmy i zaprzyjaźnijmy się z Przyrodą. I powtarzajmy
to jak często się da, bo Dzień Ziemi jest każdego dnia!

20.04.2018

 

To będzie bardzo uroczysty
i wyjątkowy dzień, będzie tort, występy dzieci i moc niespodzianek
oraz niecodzienni goście.
Będziemy bardzo hucznie ochodzić jubileusz przedszkola
i będziemy się bardzo dobrze bawić.

11.04.2018
do
23.04.2018

 

Lista obecności na:

- 30 kwietnia
- 2 maja
- 4 maja

Prosimy zapisać dzieci na listę obecności na: 30 kwietnia, 2 i 4 maja 2018 r.

Dzieci nie zgłoszone na listę, będą miały naliczone odpisy za nieobecność.

Lista jest dostępna do 23.04.2018 r.
u Pań w szatni.

28.03.2018

 

Wielkanocne
śniadanko

28 marca 2018 r. w naszym Przedszkolu zapanuje Świąteczna atmosfera. Dzieci w gronie kolegów i koleżanek podzielą się Świątecznym jajeczkiem i złożą sobie życzenia.
Na stołach zagoszczą tradycyjne Wielkanocne potrawy i dekoracje.

28.03.2018

 

Zajączek

Do przedszkola zawita Zajączek
i zostawi dzieciom miłą niespodziankę.

22.03.2018

12:45-13:15

MOZAIKA

Spotkanie Edukacyjne ze Sztuką pt. "Mamma Mia! Smaczne nuty prosto z Włoch!"

Finansowane w całości przez Radę Rodziców.

21.03.2018
do
26.03.2018

 

List obecności
WIELKANOC

29.03.2018 r
do
03.04.2018 r.

Prosimy o wpisanie dzieci na listę obecność na czas międzyświąteczny - Wielkanoc
od
29.03.2018 do 03.04.2018 r.
Lista dostępna jest u Pań w szatni. Zgłoszenia można także dokonać telefonicznie tel.61 8795-135 ,
e-mailowo p178@op.pl lub przez Panel Rodzica do 26.03.2018 r.

01.11.2017

 

Zmiana wysokości stawki żywieniowej

Od 1 listopada 2017 r. stawka żywniowa wyniesie 7,00 zł /dzień.
Stawka żywniowa została ustalona przez Dyrektora przedszkola, Intendenta i Radę Rodziców.


Strona główna | O nas | Organizacja | Rekrutacja | Programy | Projekty | Glottodydaktyka | Zajęcia dodatkowe | Aktualności | Grupy | Galeria zdjęć | Dokumenty | Jadłospis | Kuchcikowo | Kontakt | Rada Rodziców | Rada Osiedla Żegrze | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego