Przedszkole Nr 178 Kwiaty Polskie


Logopedia

Zajęcia dodatkowe

mgr Małgorzata Zgoła


Opieką logopedyczną objęte zostały w przedszkolu dzieci 5 i 6 -letnie. Ćwiczenia prowadzone są indywidualnie. Ćwiczenia mają na celu korygowanie oraz doskonalenie mowy dziecka. We wrześniu przeprowadzone zostaje badanie artykulacji, słuchu fonetycznego, rozumienia mowy, sprawności narządów artykulacyjnych i na jego podstawie określony zostaje rodzaj zaburzenia. Następnie prowadzone są ćwiczenia przygotowawcze, np. ćwiczenia oddechowe, usprawniające narządy mowy (język, wargi). Właściwa terapia logopedyczna rozpoczyna się od wywołania w izolacji prawidłowej artykulacji głoski i jej utrwalenia w sylabach, wyrazach w nagłosie, śródgłosie, wygłosie oraz w parach wyrazów, zdaniach, wierszykach. Głównym celem tych ćwiczeń jest uzyskanie poprawnej artykulacji głoski w mowie kontrolowanej. Kolejnym etapem jest automatyzacja wywołanego dźwięku, to znaczy realizowanie prawidłowej głoski w mowie spontanicznej przez wypracowanie umiejętności autokontroli i autokorekcji. Najczęściej spotykane wady to: sygmatyzm -nieprawidłowa realizacja głosek palatalnych: ś, ź, ć, dź; zębowych: s, z, c, dz; dziąsłowych: sz, ż, cz, dż, oraz rotacyzm -nieprawidłowa wymowa głoski r. Wczesne rozpoznanie zaburzenia i praca nad jego usunięciem mogą usunąć trudności w nauce szkolnej.


Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i finansowane są przez Miasto Poznań.
Czas trwania zajęć jest zgodny z ustaleniami "Programu wychowania w przedszkolu".

Od 1 września 2018 r. do 31 października 2018 r. zwiększono liczbę godzin dla dzieci w wieku 3-4 lat z wadą wymowy.


HARMONOGRAM ZAJĘĆ:


 

CZWARTEK

PIĄTEK

Chabry, Maki i Malwy
dzieci 3 - 5 letnie ze stwierdzoną wadą wymowy

07:00 - 12:00

07:00 - 09:00

Stokrotki i Słoneczniki
dzieci 6-cio i 5-cio letnie ze stwierdzoną wadą wymowy

Strona główna | O nas | Organizacja | Rekrutacja | Programy | Projekty | Glottodydaktyka | Zajęcia dodatkowe | Aktualności | Galeria zdjęć | Dokumenty | Kuchcikowo | Polecamy | Kontakt | RODO | Rada Osiedla Żegrze | Pomoc P-P | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego