Przedszkole Nr 178 Kwiaty Polskie


Odpłatność za przedszkole

Organizacja

Zmiany obowiązujące od 01.09.2020 r.

Naliczanie opłat za przedszkole.
Na czas pandemii, ze względu na nowe procedury bezpieczeństwa, karty do czytnika używane będą tylko przez rodziców dzieci z grupy: MALWY i STOKROTKI, pozostałe dzieci będą miały naliczane opłaty na podstawie wpisu na listę obecności przez nauczyciela godzin wejścia i wyjścia.

Rodzice mogą w grupach składać wnioski o zwolnienie częściowe lub całkowite z opłaty za pobyt dziecka.

- Wzór wniosku - plik PDF

_________________________________________________________________________________________


Zmiany obowiązujące od 01.09.2019 r.

Dotyczy naliczania opłat za przedszkole.

Od 01.09.2019 r. obowiązuje w przedszkolu elektroniczna ewidencja czasu pobytu dziecka w przedszkolu na podstawie czytnika.
Karty do czytnika można odebrać w sekretariacie przedszkola od 28-30 sierpnia 2019 r.
Karty należy aktywować w Panelu Rodzica przed pierwszym przyjściem do przedszkola.


- Regulamin korzystania z elektronicznej ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu- plik PDF

- Panel Rodzica - pomoc - plik PDF

- Uchwała nr XV/237/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 9 lipca 2019 r. - plik DOC

- Zarządzenie dyrektora w sprawie stawki żywieniowej - plik PDF

___________________________________________________________________________________________


Zmiany obowiązujące od 01.06.2019 r

Dotyczy wpłat za przedszkole.

Prosimy nie wpisywać przecinków, cudzysłowów, a także innych znaków specjalnych w tytułach przelewów
, ani w nazwie odbiorcy/adresie, nie ma potrzeby umieszczania bardziej szczegółowych danych w przelewach, ponieważ każde dziecko ma indywidualne konta do wpłat należności za przedszkole.

Poprawna płatność została przedstawiona na zrzucie ekranu z opisem – plik JPG

___________________________________________________________________________________________


Zmiany obowiązujące od 01.01.2019 r.


Odpłatność należy uregulować zgodnie z deklaracją do 10-tego każdego miesiąca na konta indywidualne.

UWAGA ZMIANA KONT od 01.01.2019 r. - konto indywidualne dla każdego dziecka: pobyt i posiłki

Prosimy o wpłacanie na konta zgodnie z bieżącym rachunkiem w Panelu Rodzica - www.iprzedszkole.progman.pl.
Rodzice, którzy nie mają dostępu do Panelu Rodzica, mogą otrzymać rachunek w sekretariacie po 4-tym każdego miesiąca (rachunki wystawiane są na prośbę rodzica).

Opłaty naliczane są z dołu tzn. za zakończony miesiąc, za dni obecne dziecka w przedszkolu.
Rodzice mogą skorzystać z ulgi w opłacie za pobyt dziecka w przedszkolu:


Obniżenie wysokości opłaty za przedszkole o 50%:

  • Za drugie i kolejne dziecko, gdy z usług przedszkoli, prowadzonych przez Miasto Poznań lub innych placówek wychowania przedszkolnego stosujących zasady uchwały przedszkolnej, korzysta więcej niż jedno dziecko z tej samej rodziny.
  • Gdy na dziecko przyznany jest jednocześnie zasiłek rodzinny i zasiłek pielęgnacyjny.


Nie pobiera się opłaty za przedszkole:

  • Gdy dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju
  • Za drugie dziecko z rodziny korzystające z przedszkola, na które przyznany jest jednocześnie zasiłek rodzinny i pielęgnacyjny.
  • Za trzecie dziecko, gdy z usług przedszkoli korzysta troje dzieci z tej samej rodziny
  • Bez względu na liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola w przypadku, gdy rodzic wychowuje, ma na utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie domowym czworo i więcej dzieci (jeśli pełnoletnie, to tylko pobierające naukę i nie dłużej niż do 24 roku życia).


Wnioski o zwolnienie częściowe lub całkowite z opłaty za pobyt dziecka należy przedłożyć w sekretariacie, ulga będzie naliczana od następnego miesiąca.

______________________________________________________________________________________


Zmiany obowiązujące od 01.09.2018 r.

Opłaty za usługi świadczone przez Przedszkole
od 3 lipca 2018 r.


Uchwała Nr LXIX/1275/VII2018 Rady Miasta Poznania z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Poznań i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych._____________________________________________________________________________________Opłaty za żywienie:
Całodzienne wyżywienie dziecka w przedszkolu:
7,00 zł


08:30 - śniadanie -
2,10 zł
11:00 - obiad I danie: zupa + owoc - 1,40 zł
13:00 - obiad II danie - 3,50 zł

____________________________________________________________________

Strona główna | O nas | Organizacja | Rekrutacja | Programy | Projekty | Glottodydaktyka | Zajęcia dodatkowe | Aktualności | Galeria zdjęć | Dokumenty | Kuchcikowo | Polecamy | Kontakt | RODO | Rada Osiedla Żegrze | Pomoc P-P | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego