Przedszkole Nr 178 Kwiaty Polskie


Odpłatność za przedszkole

Organizacja

Opłaty za usługi świadczone przez Przedszkole
od 3 lipca 2018 r.


Uchwała Nr LXIX/1275/VII2018 Rady Miasta Poznania z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Poznań i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.


Zmiany obowiązujące od 01.09.2018 r.

___________________________________________________________________________________Opłaty za usługi świadczone przez Przedszkole
od 1 lipca 2017 r.


Uchwała Nr XLIX/866/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 6 czerwca 2017 oraz NR XXXIX/679/VII/2016 z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań.Zmiany obowiązujące od 01.07.2017 r.

Koszt dzienny pobytu dziecka w przedszkolu:

- od godz. 06:00 do godz. 08:00 - za każdą rozpoczynającą się godzinę -
1,00
- od godz. 08:00 - 13:00 - pobyt dziecka w przedszkolu
jest bezpłatny
- od godz. 13:00 do godz. 17:00 - za każdą rozpoczynającą się godzinę -
1,00

Koszt dzienny mnożymy przez ilość dni roboczych w danym miesiącu.


____________________________________________________________________

Opłaty za żywienie:
Całodzienne wyżywienie dziecka w przedszkolu:
7,00 zł


08:30 - śniadanie -
2,10 zł
11:00 - obiad I danie: zupa + owoc - 1,40 zł
13:00 - obiad II danie - 3,50 zł

____________________________________________________________________


Obniżenie wysokości opłaty za przedszkole o 50%:

  • Za drugie i kolejne dziecko, gdy z usług przedszkoli, prowadzonych przez Miasto Poznań lub innych placówek wychowania przedszkolnego stosujących zasady uchwały przedszkolnej, korzysta więcej niż jedno dziecko z tej samej rodziny.
  • Gdy na dziecko przyznany jest jednocześnie zasiłek rodzinny i zasiłek pielęgnacyjny.


Nie pobiera się opłaty za przedszkole:

  • Gdy dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju
  • Za drugie dziecko z rodziny korzystające z przedszkola, na które przyznany jest jednocześnie zasiłek rodzinny i pielęgnacyjny.
  • Za trzecie dziecko, gdy z usług przedszkoli korzysta troje dzieci z tej samej rodziny
  • Bez względu na liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola w przypadku, gdy rodzic wychowuje, ma na utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie domowym czworo i więcej dzieci (jeśli pełnoletnie, to tylko pobierające naukę i nie dłużej niż do 24 roku życia).Odpłatność należy uregulować zgodnie z porozumieniem do 15-tego każdego miesiącana poszczególne konta.
Wpłat należy dokonywać na:
UWAGA ZMIANA KONT od 01.01.2015 r.
PKO BP SA
-
konto godzinowe: 46 1020 4027 0000 1702 1263 7486 (opłata za pobyt dziecka)
-
konto żywieniowe: 51 1020 4027 0000 1502 1263 7494 (opłata za żywienie)
Prosimy o wpłacanie na w.w. konta zgodnie z otrzymanym bieżącym rachunkiem lub podanymi kwotami w Panelu Rodzica - www.iprzedszkole.progman.pl.
Rodzice, którzy nie mają dostępu do Panelu Rodzica, mogą otrzymać rachunek w sekretariacie po 10-tym każdego miesiąca.

WAŻNE ! W tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko dziecka oraz grupę.

Wniosek z oświadczeniem należy przedłożyć w sekretariacie przedszkola
do siódmego dnia miesiąca, aby uwzględnić ulgę już w danym miesiącu. Jeśli wniosek zostanie dostarczony po siódmym dniu, ulgi zostaną uwzględnione od następnego miesiąca. Opłaty naliczane są z góry tzn. za cały nadchodzący miesiąc.

Odpisy - zwrot pieniędzy za dni nieobecności dziecka odbywa się w następnym miesiącu rozliczeniowym (np. za nieobecność dziecka w marcu zwrot nastąpi w kwietniu). Odpisy za żywienie i korzystanie z usług przedszkola, Przedszkole zwraca dzienną stawkę pomnożoną przez liczbę dni nieobecnych dziecka.
Jeżeli dziecko od momentu zgłoszenia w ciągłości jest nieobecne, nie ma konieczności zgłaszania dalszej nieobecności.
Jeżeli nieobecność zostanie przerwana (dziecko przyjdzie do przedszkola), następną nieobecność należy ponownie zgłosić.

Zgłoszeń można dokonywać:
- osobiście w szatni osobom dyżurującym,
- nauczycielce w grupie,
- e-mailem: p178@op.pl,
- telefonicznie tel.: 61/8795-135,
- Panel Rodzica.


Strona główna | O nas | Organizacja | Rekrutacja | Programy | Projekty | Glottodydaktyka | Zajęcia dodatkowe | Aktualności | Grupy | Galeria zdjęć | Dokumenty | Jadłospis | Kuchcikowo | Kontakt | Rada Rodziców | Rada Osiedla Żegrze | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego