Przedszkole Nr 178 Kwiaty Polskie


Odpłatność za przedszkole

Organizacja

Zmiany obowiązujące od 01.09.2019 r.

Dotyczy naliczania opłat za przedszkole.

Od 01.09.2019 r. obowiązuje w przedszkolu elektroniczna ewidencja czasu pobytu dziecka w przedszkolu na podstawie czytnika.
Karty do czytnika można odebrać w sekretariacie przedszkola od 28-30 sierpnia 2019 r.
Karty należy aktywować w Panelu Rodzica przed pierwszym przyjściem do przedszkola.


- Regulamin korzystania z elektronicznej ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu- plik PDF

- Panel Rodzica - pomoc - plik PDF

- Uchwała nr XV/237/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 9 lipca 2019 r. - plik DOC

- Zarządzenie dyrektora w sprawie stawki żywieniowej - plik PDF

___________________________________________________________________________________________


Zmiany obowiązujące od 01.06.2019 r

Dotyczy wpłat za przedszkole.

Prosimy nie wpisywać przecinków, cudzysłowów, a także innych znaków specjalnych w tytułach przelewów
, ani w nazwie odbiorcy/adresie, nie ma potrzeby umieszczania bardziej szczegółowych danych w przelewach, ponieważ każde dziecko ma indywidualne konta do wpłat należności za przedszkole.

Poprawna płatność została przedstawiona na zrzucie ekranu z opisem – plik JPG

___________________________________________________________________________________________


Zmiany obowiązujące od 01.01.2019 r.


Odpłatność należy uregulować zgodnie z deklaracją do 10-tego każdego miesiąca na konta indywidualne.

UWAGA ZMIANA KONT od 01.01.2019 r. - konto indywidualne dla każdego dziecka: pobyt i posiłki

Prosimy o wpłacanie na konta zgodnie z bieżącym rachunkiem w Panelu Rodzica - www.iprzedszkole.progman.pl.
Rodzice, którzy nie mają dostępu do Panelu Rodzica, mogą otrzymać rachunek w sekretariacie po 4-tym każdego miesiąca (rachunki wystawiane są na prośbę rodzica).

Opłaty naliczane są z dołu tzn. za zakończony miesiąc, za dni obecne dziecka w przedszkolu.
Rodzice mogą skorzystać z ulgi w opłacie za pobyt dziecka w przedszkolu:


Obniżenie wysokości opłaty za przedszkole o 50%:

  • Za drugie i kolejne dziecko, gdy z usług przedszkoli, prowadzonych przez Miasto Poznań lub innych placówek wychowania przedszkolnego stosujących zasady uchwały przedszkolnej, korzysta więcej niż jedno dziecko z tej samej rodziny.
  • Gdy na dziecko przyznany jest jednocześnie zasiłek rodzinny i zasiłek pielęgnacyjny.


Nie pobiera się opłaty za przedszkole:

  • Gdy dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju
  • Za drugie dziecko z rodziny korzystające z przedszkola, na które przyznany jest jednocześnie zasiłek rodzinny i pielęgnacyjny.
  • Za trzecie dziecko, gdy z usług przedszkoli korzysta troje dzieci z tej samej rodziny
  • Bez względu na liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola w przypadku, gdy rodzic wychowuje, ma na utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie domowym czworo i więcej dzieci (jeśli pełnoletnie, to tylko pobierające naukę i nie dłużej niż do 24 roku życia).


Wnioski o zwolnienie częściowe lub całkowite z opłaty za pobyt dziecka należy przedłożyć w sekretariacie, ulga będzie naliczana od następnego miesiąca.

______________________________________________________________________________________


Zmiany obowiązujące od 01.09.2018 r.

Opłaty za usługi świadczone przez Przedszkole
od 3 lipca 2018 r.


Uchwała Nr LXIX/1275/VII2018 Rady Miasta Poznania z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Poznań i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych._____________________________________________________________________________________Opłaty za żywienie:
Całodzienne wyżywienie dziecka w przedszkolu:
7,00 zł


08:30 - śniadanie -
2,10 zł
11:00 - obiad I danie: zupa + owoc - 1,40 zł
13:00 - obiad II danie - 3,50 zł

____________________________________________________________________

Strona główna | O nas | Organizacja | Rekrutacja | Programy | Projekty | Glottodydaktyka | Zajęcia dodatkowe | Aktualności | Grupy | Galeria zdjęć | Dokumenty | Jadłospis | Kuchcikowo | Kontakt | Rada Osiedla Żegrze | RODO | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego