Przedszkole Nr 178 Kwiaty Polskie


Program wychowawczy

Programy

Program "Z potrzebami za pan brat", to nasz program autorski, w którym opisujemy wdrażanie przez nas dzieci w świat potrzeb. Program opracowany został z myślą o profilaktyce wobec zachowań agresywnych. Służy nauczeniu się przez dzieci, właściwego reagowania w sytuacjach trudnych i konfliktowych. Jego zaletami są:

- rozwijanie u dzieci umiejętności poszanowania siebie i innych,
- spojrzenie na konfliktowe sytuacje „oczami drugiej osoby”,
- kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów poprzez rozmowę,
- kontrolowanie emocji,
- dostrzeganie pozytywnych zachowań,
- jednolite zasady dla całego przedszkola.

Bardzo ważnym etapem w pracy z grupą jest spisanie kontraktu dotyczącego bezpiecznej zabawy na terenie przedszkola. Ustalamy zasady, do których przyporządkowywane są symbole. Każda pozytywna zmiana zostaje dostrzeżona.


CELE OGÓLNE


Wyposażenie dzieci w umiejętności prawidłowego współżycia i współdziałania z innymi poprzez realizowanie zasad panujących w grupach przedszkolnych


CELE SZCZEGÓŁOWE


1. Ujednolicenie oddziaływań wychowawczych - integracja nauczycieli i rodziców w realizacji celów wychowawczych.
2. Kształtowanie odpowiedniej postawy dziecka poprzez pozytywną motywację:
-pochwała,
-wzmacnianie zachowań pozytywnych.
3. Nabycie umiejętności samodzielnego rozwiązywania sytuacji trudnych.

SCHEMAT REALIZACJI ZAŁOŻEŃ PROGRAMU


Wprowadzania i utrwalanie zasad w grupie w formie symbolicznych piktogramów umieszczonych w widocznych miejscach na sali.Zainteresowani rodzice mogą otrzymać mini zestaw zasad do realizacji w domu (po uzgodnieniu w sekretariacie).


Piktogramy

Piktogramy

Strona główna | O nas | Organizacja | Rekrutacja | Programy | Projekty | Glottodydaktyka | Zajęcia dodatkowe | Aktualności | Galeria zdjęć | Dokumenty | Kuchcikowo | Polecamy | Kontakt | RODO | Rada Osiedla Żegrze | Pomoc P-P | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego