Przedszkole Nr 178 Kwiaty Polskie


Taniec/Rytmika

Zajęcia dodatkowe

Podczas pandemii zajęcia rytmiki nie będą się odbywały

mgr ................


Taniec i Rytmika są metodami wychowania muzycznego, estetycznego i ogólnego.
Poprzez aktywne formy obcowania z muzyką jak ruch, śpiew, improwizacja wprowadza dziecko w świat muzyki, wyzwala dziecięcą emocję i wyobraźnię.
W zakresie wychowania estetycznego i ogólnego rytmika uwrażliwia na piękno w muzyce, ruchu i otaczającym świecie. Współdziałała z programem wychowania w przedszkolu w kształtowaniu pozytywnych cech osobowości i pożądanych postaw społecznych oraz przygotowaniu dziecka do szkoły.

Cele kształcenia:
Rozbudowanie wrażliwości muzycznej i estetycznej dzieci.
Rozwijanie zamiłowania do śpiewu, muzyki i tańca.
Rozwijanie dyspozycji psycho -fizycznych dzieci.

Cele te osiąga się przez:
Rozwijanie dyspozycji słuchowo - głosowych i słuchowo -ruchowych.
Rozwijanie koordynacji słuchowo - ruchowej.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i finansowane są przez Radę Rodziców. Czas trwania zajęć jest zgodny z ustaleniami "Programu wychowania w przedszkolu". W zajęciach biorą udział wszystkie dzieci.


Zajęcia prowadzone sa perzez firmę - Dolphin Jacek Misch.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ:


 

ŚRODA

MALWY

 

MAKI

 

SŁONECZNIKI

 

STOKROTKI

 

CHABRY

 
Strona główna | O nas | Organizacja | Rekrutacja | Programy | Projekty | Glottodydaktyka | Zajęcia dodatkowe | Aktualności | Galeria zdjęć | Dokumenty | Kuchcikowo | Polecamy | Kontakt | RODO | Rada Osiedla Żegrze | Pomoc P-P | Mapa witryny


Podmenu:


Powrót do treści | Wróć do menu głównego