Przedszkole Nr 178 Kwiaty Polskie


Taniec/Rytmika

Zajęcia dodatkowe

mgr Alicja Wasilewska


Taniec i Rytmika są metodami wychowania muzycznego, estetycznego i ogólnego.
Poprzez aktywne formy obcowania z muzyką jak ruch, śpiew, improwizacja wprowadza dziecko w świat muzyki, wyzwala dziecięcą emocję i wyobraźnię.
W zakresie wychowania estetycznego i ogólnego rytmika uwrażliwia na piękno w muzyce, ruchu i otaczającym świecie. Współdziałała z programem wychowania w przedszkolu w kształtowaniu pozytywnych cech osobowości i pożądanych postaw społecznych oraz przygotowaniu dziecka do szkoły.

Cele kształcenia:
Rozbudowanie wrażliwości muzycznej i estetycznej dzieci.
Rozwijanie zamiłowania do śpiewu, muzyki i tańca.
Rozwijanie dyspozycji psycho -fizycznych dzieci.

Cele te osiąga się przez:
Rozwijanie dyspozycji słuchowo - głosowych i słuchowo -ruchowych.
Rozwijanie koordynacji słuchowo - ruchowej.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i finansowane są przez Miasto Poznań. Czas trwania zajęć jest zgodny z ustaleniami "Programu wychowania w przedszkolu". W zajęciach biorą udział wszystkie dzieci.


Zajęcia prowadzone sa perzez firmę - Dolphin Jacek Misch.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ:


 

ŚRODA

MALWY

10:00-10:25

MAKI

09:35-10:00

SŁONECZNIKI

10:25-10:55

STOKROTKI

09:15-09:35

CHABRY

09:15-09:35
Strona główna | O nas | Organizacja | Rekrutacja | Programy | Projekty | Glottodydaktyka | Zajęcia dodatkowe | Aktualności | Grupy | Galeria zdjęć | Dokumenty | Jadłospis | Kuchcikowo | Kontakt | Rada Rodziców | Rada Osiedla Żegrze | Mapa witryny


Podmenu:


Powrót do treści | Wróć do menu głównego