Przedszkole Nr 178 Kwiaty Polskie


Zasady organizacji

Organizacja


Przedszkole czynne jest w godzinach od 6.00 - 17.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku.
Przerwa wakacyjna jest ustalana przez organ prowadzący, na przemian w miesiącach lipcu lub sierpniu (w maju danego roku należy zgłosić dziecko na pobyt podczas dyżuru wakacyjnego i podpisać porozumienie). W czasie przerwy naszej placówki dzieci idą na dyżur do sąsiedniego przedszkola (Przedszkole Nr 21). Zgłoszenia na dyżur należy dokonać w macierzystej placówce do 31 maja.

Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 3 — 6 lat, jeśli w placówce jest wolne miejsce przyjmowane są 2,5 latki.
Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział, gdzie dzieci dobierane są pod względem wieku. Tworzone są jednolite grupy wiekowe na miarę możliwości rekrutacyjnych.
Jeśli jest to niemożliwe tworzone zostają grupy mieszane - zbliżone wiekowo. Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25 dzieci.

Dzieci przebywają przez 4 lata w tej samej sali, z tymi samymi nauczycielkami (jeśli tylko względy organizacyjne i personalne na to pozwalają).

Dzieci korzystają z posiłków: śniadanie, obiad - I danie: zupa, obiad - II danie, oraz podwieczorek - owoc. Zasady wnoszenia opłat opisane są w dziale
Odpłatność.

Organizację pracy w ciągu dnia określają ramowe rozkłady dnia dla poszczególnych grup, ustalone z uwzględnieniem wymagań podstawy programowych.
Przedszkole zapewnia dzieciom właściwe warunki wypoczynku, zdrowia i bezpieczeństwa.

Do przedszkola przyjmowane są tylko dzieci zdrowe. W przedszkolu obowiązuje zakaz podawania dzieciom leków (zgodnie z zapisem w statucie).

Rezygnację z miejsca w przedszkolu należy zgłosić na piśmie z miesięcznym terminem wypowiedzenia.


Strona główna | O nas | Organizacja | Rekrutacja | Programy | Projekty | Glottodydaktyka | Zajęcia dodatkowe | Aktualności | Grupy | Galeria zdjęć | Dokumenty | Jadłospis | Kuchcikowo | Kontakt | Rada Rodziców | Rada Osiedla Żegrze | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego