Przedszkole Nr 178 Kwiaty Polskie


Zasady organizacji

Organizacja


Przedszkole czynne jest w godzinach od 6.00 - 17.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku.
Przerwa wakacyjna jest ustalana przez organ prowadzący, na przemian w miesiącach lipcu lub sierpniu (w maju danego roku należy zgłosić dziecko na pobyt podczas dyżuru wakacyjnego i podpisać porozumienie). W czasie przerwy naszej placówki dzieci idą na dyżur do sąsiedniego przedszkola (Przedszkole Nr 21). Zgłoszenia na dyżur należy dokonać w macierzystej placówce do 31 maja.

Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 3 — 6 lat, jeśli w placówce jest wolne miejsce po zakończonej rekrutacji jest możliwość przyjęcia dziecka 2,5 letniego.
Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział, w którym jest nie więcej niż 25 dzieci. Dzieci przyjmowane są na wolne miejsca w przedszkolu i możliwe są grupy mieszane.

Dzieci przebywają przez 4 lata w tej samej sali, z tymi samymi nauczycielkami (jeśli tylko względy organizacyjne i personalne na to pozwalają).

Dzieci korzystają z posiłków: śniadanie, obiad - I danie: zupa, obiad - II danie, oraz podwieczorek - owoc. Zasady wnoszenia opłat opisane są w dziale
Odpłatność.

Organizację pracy w ciągu dnia określają ramowe rozkłady dnia dla poszczególnych grup, ustalone z uwzględnieniem wymagań podstawy programowych.
Przedszkole zapewnia dzieciom właściwe warunki wypoczynku, zdrowia i bezpieczeństwa.

Do przedszkola przyjmowane są tylko dzieci zdrowe. W przedszkolu obowiązuje zakaz podawania dzieciom leków (zgodnie z zapisem w statucie).

Rezygnację z miejsca w przedszkolu należy zgłosić na piśmie z miesięcznym terminem wypowiedzenia.


Strona główna | O nas | Organizacja | Rekrutacja | Programy | Projekty | Glottodydaktyka | Zajęcia dodatkowe | Aktualności | Grupy | Galeria zdjęć | Dokumenty | Jadłospis | Kuchcikowo | Kontakt | Rada Osiedla Żegrze | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego